• MISIOWY PLAN DNIA

    •  

                                                                

      

     8:00 - 8:30      Powitanie dnia, schodzenie się dzieci.

                             Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

     8:30 - 9:00      Ćwiczenia ortofoniczne i ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową,                                              słuchową, grafomotorykę)

                             Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem.

      

                              Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno - samoobsługowe

      

     9:00  ŚNIADANIE

      

     9:20 - 9:30      Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

      

     9:30 - 10:00    Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

      

     10:00 - 11:40  Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub

                             ćwiczenia gimnastyczne w sali, zabawy swobodne 

      

      

     11:40 - 12:00   Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno - porządkowe

      

     12:00  OBIAD

      

     12:20 - 13:45  Odpoczynek poobiedni na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub                                                     literatury dziecięcej czytanej przez nauczycielkę, odtwarzanej z płyty cd.

      

     13:45 - 14:00  Czynności samoobsługowe i higieniczne.

      

     14:00 PODWIECZOREK

      

     14:20 - 15:30     Zabawy i gry dydaktyczne.

                               Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci,   

                               Zabawy dowolne według zaineresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.