• INFORMACJE DLA RODZICÓW

    •                                                                                                                                                                          SERDECZNIE  WITAM  WSZYSTKICH  RODZICÓW

                                              W NOWYM ROKU SZKOLNYM  2022/23

      

                           CIESZĘ SIĘ NA NOWE SPOTKANIA  Z PRZEDSZKOLAKAMI 

                                                   NA ZAJĘCIACH Z KATECHEZY

                                     JEDNOCZEŚNIE DZIĘKUJĘ Z CAŁEGO SERCA

                           RODZICOM KTÓRZY  POZWOLILI SWOIM DZIECIOM

                                                        W NICH UCZESTNICZYĆ .

      

     Katechezę, którą prowadzę w przedszkolu jest zgodna z treściami zawartymi w podstawie programowej Kościoła Katolickiego w Polsce. W swojej pracy wykorzystuję różnorodne metody oraz techniki w celu urozmaicenia zajęć : słuchanie opowiadań, tańce, zabawy ruchowe, grę na instrumentach, rysowanie, praca z książką, oglądanie teatrzyków,  naukę piosenek i wierszy itp. 

                                                          pozdrawiam  Danuta Drynda


                                      

                                                         Cele katechetyczne – wymagania ogólne


     I.  Codzienne doświadczenia i ich interpretacja w świetle wiary.

     Dziecko doświadcza miłości Boga w codziennym życiu, wyjaśnia swoje przeżycia w świetle wiary, odkrywa piękno przyrody i otaczającego świata oraz Boga jako jego Dawcę, odkrywa też, kim jest Bóg i buduje Jego prawdziwy obraz.

     II. Zainteresowanie tematyką religijną.

     Dziecko rozwija uzdolnienia oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennym życiu i dalszej edukacji religijnej poprzez poznanie pierwszych pojęć religijnych i kształtowanie mentalności wiary, a ponadto poznaje Pismo Święte jako słowo Boga.

     III. Kontakt z Bogiem w modlitwie i liturgii.

     Dziecko poznaje istotę modlitwy, rozwija sposoby kontaktowania się z Bogiem; poznaje zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego.

     IV. Postawa społeczno-moralna.

     Dziecko buduje podstawy systemu wartości oraz uczestniczy w procesie wychowania moralno-społecznego, poznaje chrześcijańskie pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje; nabywa i rozwija umiejętności społeczne niezbędne do życia w rodzinie, grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi; pogłębia swój związek ze wspólnotą Kościoła i odnajduje w niej swoje miejsce.

      


                    

              

                     SPOTKANIA DLA DZIECI KTÓRYCH RODZICE WYPEŁNILI DEKLARACJĘ
                        POTWIERDZAJĄCĄ UDZIAŁ W KATECHEZIE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ  :

                              

                                            CZWARTEK        MISIE             12.15- 12.30

                                                                        TYGRYSY       12.30 - 13.00

                                                                        KANGURY      13.00 - 13.30

      

                                             PIĄTEK              MISIE               10.15 - 10.30

                                                                        TYGRYSY         10.30 - 11.00

                                                                        KANGURY        11.00- 11.30

      

                  PROSZĘ O ZAKUP KSIĄŻEK DLA  5 i 6 - cio latków na zajęcia katechetyczne .

                   Są one dostępne między innymi  w księgarni św. Jacka na ul. W.Stwosza

                 ORAZ POPRZEZ INTERNET MOŻNA ZAMÓWIĆ W WYDAWNICTWIE JEDNOŚĆ.