• ROK SZKOLNY 2022/2023

     • Zapraszamy wszystkie przedszkolaki do przedszkola od 1 września.

      Dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:45 .

      Zebranie informacyjne dla wszystkich rodziców odbędzie się w poniedziałek, 5 września o godzinie 16: 30.

      Obecność obowiązkowa. Prosimy , aby nie przyprowadzać na nie dzieci.

     • Najładniejsza maseczka antywirusowa

     • Wyniki międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego zorganizowanego przez nasze przedszkole.

      pt. "Najładniejsza maseczka antywirusowa"

       

      I MIEJSCE

      1. TYMON BRZOSKA lat 6 - Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach

      2. WANDA NOGA lat 3 - Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach

      II MIEJSCE

      1. MAJA KOWALSKA lat 6 - Miejskie Przedszkole nr 82 w Katowicach

      2. KINGA KULIG lat 4 - Miejskie Przedszkole nr 82 w Katowicach

      III MIEJSCE

      1. KSAWERY BILOR lat 6 - Miejskie Przedszkole nr 16 w Katowicach

      2. NADIA SĘK – Miejskie Przedszkole nr 5

      3. ZOFIA PASIEKA – Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 w Katowicach

      WYRÓŻNIENIA

      1. ZUZANNA ZABIEGAŁA lat 6 - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9

      w Katowicach

      2. ZOFIA STRONCZYWILK lat 5,5 - Miejskie Przedszkole nr 26

      3. ALEKSANDER SOBOTKA lat 5 - Miejskie Przedszkole nr 97

      4. ZUZANNA PIS lat 6 – Miejskie Przedszkole nr 63 w Katowicach

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom. Wszystkie nadesłane prace były na wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością. Dziękujemy za udział.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Szanowni Państwo!

      Nowy rok szkolny rozpoczynamy 1 września. Tego dnia należy przyprowadzić dzieci zaopatrzone w obuwie zmienne do godziny 9:00.

      Rodzice są zobowiązani do zapoznania się procedurą przedszkolną związaną z zapobieganiem Covid-19

      ( procedura_covid19.odt ) oraz do wypełnienia oświadczenia. ( Można je wydrukować i przynieść wypisane lub wypełnić na miejscu). oswiadczenie_covid.odt

      Pozostałe dokumenty będą przekazane na zebraniach poszczególnych grup.

      Rodziców trzylatków, (Misiów) zapraszamy na zebranie w czwartek, 2 września o godz. 16:00,

      Tygrysków - we wtorek, 7 września o godz. 16:00,

      Kangurków - w poniedziałek, 6 września o godz. 16:00.

      Prosimy, aby był obecny jeden rodzic. Prosimy także  zabrać ze sobą maseczki.

     • Wsparcie psychologiczne

     • Wsparcie psychologiczne

      Szanowni Państwo!

      W związku ze wzrostem przypadków depresji, zaburzeń lękowych i samobójstw, będących pokłosiem zmian natury psychologiczno-społecznej, powstałych w wyniku trwającej od ponad roku pandemii COVID - 19, przekazujemy w załączeniu informacje o miejscach, w których osoby w kryzysie mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

      Ponadto, przekazujemy link do specjalistycznych poradników dla rodziców i nauczycieli dotyczących zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży, opracowanych przez specjalistów na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. http://www.wieloglosu.pl/index.php/wspolpraca-i-projekty/profilaktyka-zdrowia-psychicznego-w-szkole-myslimy-pozytywnie/ 

      Wszystkie powyższe informacje są dostępne na stronie internetowej Miasta pod linkiem: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-dla-uczni%C3%B3w

      Miejsca_pomocy_-_wazne_telefony.pdf

      Samorzadowy_Poradnik_dla_rodzicow_i_opiekunow.pdf

      Samorzadowy_Poradnik_dla_mlodziezy.pdf

     • Sesja fotograficzna

     • Informujemy, że w piatek - 7 maja fotograf wykona dzieciom kończącym edukację przedszkolną zdjęcia do tablo oraz legitymacyjne. Prosimy dzieci ubrać odświętnie.

     • Badanie gotowości szkolnej

     • Z myślą o dzieciach, które kończą edukację przedszkolną, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach zapraszają rodziców wraz z dziećmi w wieku 6-7 lat  na bezpłatne konsultacje oraz badania dojrzałości szkolnej. W celu ułatwienia przyjmowania zgłoszeń, został stworzony poniższy formularz do rejestracji.

      Link: https://forms.gle/LpvA4frcwokTAvPn8

      Zaznaczamy, że ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zapisów.

     • Zawieszenie zajęc w przedszkolu

     •  

      Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca br. 

      od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia, ogranicza  się działalność przedszkola. 

      Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia , na wniosek rodziców dzieci, którzy:


      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

      c) realizują zadania publiczne w związku  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

       d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

       e) wykonują działania ratownicze,

       f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia  12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369), 

      g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

       h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

       i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

      j )są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

      k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

       

      W razie takiej potrzeby prosimy o składanie wniosków drogą mailową na adres: mp3.katowice@gmail.com

     • Informacja

     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

      Zachęcamy rodziców naszych wychowanków do korzystania ze strony Poradni Psychologiczno Pedgogicznej nr 5 z którą współpracujemy: www.ppp5katowice.eu , na której na bieżąco zamieszczane są materiały do pracy z dziećmi ze wszystkich grup wiekowych, informacje i poradniki dla rodziców. Szczególnie polecamy dla Państwa powstałą "Strefę Malucha" i dla rodziców "Strefę Rodzica".

     • Dzień Misia po angielsku

     • Zapraszamy wszystkie przedszkolaki na wyjątkowy Dzień Misia online!

      Zupełnie za darmo!

      Wydarzenie dostępne dla wszystkich przedszkoli w Polsce.

       

      Teddy Eddie, to wesoły miś, który uczy angielskiego. W tym roku obchodzimy wyjątkowy Dzień Misia, dbamy o nie tylko o dobrą zabawę, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w interaktywnym przedstawieniu online! Miś Eddie oprowadzi dzieci po swoim domku, pełnym zabawnych gości i wesołych niespodzianek. Nauczy przedszkolaki kilku słów i zabaw po angielsku. Przedstawienie będzie zorganizowane w sposób umożliwiających oglądanie go przez całą grupę i branie w nim udziału (odpowiadanie, śpiewanie, prosty ruch) z niewielkim wsparciem nauczyciela prowadzącego.

       

      Co zrobić, żeby wziąć udział?

       

      Świętowanie odbędzie się na stronie Teddy Eddie na Facebooku 25.11. o godz. 10:00. Będzie to wydarzenie na żywo, potrwa około 30 minut. Wystarczy uruchomić przeglądarkę na jak największym dostępnym ekranie (rzutnik, tablica multimedialna, większy telewizor) i wejść na stronę: https://www.facebook.com/TeddyEddieAngielski/  Każda grupa przedszkolna może oglądać transmisję niezależnie, w tym samym czasie, w swoich salach. Wydarzenie zostanie nagrane i zapisane na tej samej stronie, będzie je można zobaczyć później tego samego dnia.

       

      Czy to darmowe wydarzenie?

       

      Tak! Miś Eddie będzie zachwycony, jeśli spędzi ten dzień wspólnie z dziećmi!

       

      Do zobaczenia!

       

      Więcej informacji na stronie Teddy Eddie oraz pod numerem telefonu 603 625 044

     • Zasiłek opiekuńczy. Kto może otrzymać?

     • Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek rozporządzeniem "podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego (...) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, (...) poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych".

      Chodzi o zasiłek opiekuńczy przysługujący ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; innym chorym członkiem rodziny; chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat.

      Jak napisano w rozporządzaniu, oświadczenie powinno zawierać odpowiednie dane oraz podpis ubezpieczonego.

      Pracodawca albo podmiot obowiązany (...), może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu

      - czytamy w rozporządzeniu.

      Rozporządzenie wchodzi w życie od wtorku, z wyjątkiem przepisu ws. wypłaty zasiłku opiekuńczego, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 października 2020 r.