• ROZKŁAD DNIA

    • 7:30 - 8:30      Powitanie dnia, schodzenie sie dzieci,.

                             Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

      8:30 - 9:00     Ćwiczenia ortofoniczne i ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową,                                              słuchową, grafomotorykę)

                             Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem.

                             Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno - samoobsługowe

      

     9:00  ŚNIADANIE

      

     9:20 - 9:30      Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

      

     9:30 - 10:00    Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

      

     10:00 - 11:40  Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub

                            ćwiczenia gimnastyczne w sali , zabawy swobodne 

      

     11:40 - 12:00   Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno - porządkowe, pełnienie dyżurów

      

     12:00  OBIAD

      

     12:20 - 12:40   Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub fragmentów

                              literatury dziecięcej

      

     12:40 - 13:40   Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci, zajęcia dodatkowe

                              dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

                              Zabawy dowolne według zaineresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

      

     13:40 - 14:00   Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno - porządkowe

      

     14:00 PODWIECZOREK

      

     14:20 - 16:00    Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

                               Praca korekcyjno - wyrownawcza

                               Rozmowy indywidualne z dziećmi .

                               Rozchodzenie sie dzieci do domów. 

      

      

     Realizacja podstawy programowej w godz. 7:30 - 13:30