• ROZKŁAD DNIA

    • Znalezione obrazy dla zapytania KANGUR OBRAZEK

      

      

      

     6:30 - 8:30        Powitanie dnia, schodzenie się dzieci,.

                               Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

      8:30 - 9:00       Ćwiczenia ortofoniczne i ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową,                                              słuchową, grafomotorykę)

                               Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem.

      

                               Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno - samoobsługowe

      

     9:00  ŚNIADANIE

      

     9:20 - 9:30       Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

      

     9:30 - 10:00     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

      

     10:00 - 11:40   Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub

                              ćwiczenia gimnastyczne w sali , zabawy swobodne 

      

      

     11:40 - 12:00   Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno - porządkowe, pełnienie dyżurów

      

     12:00  OBIAD

      

     12:20 - 12:40  Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub fragmentów literatury  

                             dziecięcej

      

     12:40 - 13:40    Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci, zajęcia dodatkowe

                              dla dzieci o szczególnych zaiteresowaniach.

                              Zabawy dowolne według zaineresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

      

     13:40 - 14:00     Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno - porządkowe

      

     14:00 PODWIECZOREK

      

     14:20 - 15:30    Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

                               Praca korekcyjno - wyrownawcza

                               Rozmowy indywidualne z dziećmi.

                               Rozchodzenie sie dzieci do domów. 

      

      

     Realizacja podstawy programowej w godz. 8:30 - 13:30