• Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy u dzieci miasta Katowice

     • Szanowni Państwo!

      Aby dzieci wzięły udział w wspomnianym programie, tj. w ;

      • zorganizowanym na terenie przedszkola spotkaniu edukacyjnym dla dzieci 4 i 6- letnich, 

       ( planowany termin: czwartek, 30 marca)

      • badaniu przeglądowym jamy ustnej w gabinecie stomatologicznym Olk-Med

       przy ul. Henryka Dąbrowskiego 22 w Katowicach

        

       należy koniecznie  wypisać zamieszczony poniżej druk i dostarczyć do przedszkola do środy.

      Druk będzie dostępny również u dyrektora przedszkola

     • "Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy u dzieci miasta Katowice"

     • Szanowni Państwo!

      Uprzejmie informuję, że na podstawie zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Katowice „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027” w 2023 roku po raz pierwszy w Katowicach zostaną przeprowadzone bezpłatne świadczenia stomatologiczne i edukacyjne dla dzieci uczęszczających do Miejskich Przedszkoli oraz ich rodziców. „ Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy u dzieci miasta Katowice” składa się z następujących zadań:

      • zorganizowanie na terenie przedszkoli wykładów edukacyjnych na temat choroby próchnicowej dla rodziców dzieci 4 letnich oraz 6-letnich,

      • zorganizowanie na terenie przedszkoli spotkań edukacyjnych dla dzieci 4 i 6- letnich,

      • przeprowadzenie badań przeglądowych jamy ustnej dla dzieci 4-letnich w gabinetach stomatologicznych realizatorów programu,

      • przeprowadzenie badań przeglądowych jamy ustnej z możliwością lakowania bruzd powierzchni żujących zębów pierwszych trzonowych dla dzieci 6- letnich w gabinetach stomatologicznych realizatorów programu.

      Udział w programie jest bezpłatny, dobrowolny i uwarunkowany udzieleniem pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu miasta Katowice.

      W związku z powyższym , serdecznie zapraszamy na wykład w dniu 27 marca,

      o godzinie 15:30 w naszym przedszkolu